Zapis mojej koncepcji malarskiej formy wypowiedzi, przystosowany jest i ukierunkowany na uwalnianie emocji i ekspresji eksponującej w największym stopniu autorskie kody pamięci z zakresu świadomości i podświadomości. Kumulacja twórczego napięcia prowadzi mnie jednoznacznie do wykreowania środkami malarskimi określonemu czasowo, jednoaktowego procesu powstawania obrazu i zmaterializowania ekspresji formy z wykorzystaniem dialogu wizualności doskonałości świata natury z wizualnością wewnętrzną i spersonalizowaną. Tworzę z komponentów marzeń, pamięci i wyobraźni na zasadach rozpoznawania znaków wywołujących inter reakcję w ciągłym i trwałym odniesieniu do następstwa zdarzeń i powodów stanowienia malarskiej formy.