Jan Pręgowski – Rysunki

„Zasada sztuki – więcej odnaleźć, aniżeli zostało zgubione”
Elias Canetti

„Narastający rygor języka artystycznego Jana Pręgowskiego powoduje, że coraz większym wyzwaniem staje się opatrzenie tej spoistej twórczości komentarzem słowa. Seria ostatnich rysunków malarza potwierdza w sposób szczególny ten postępujący proces skupienia się na rozwijaniu wewnętrznego, rządzącego się właściwymi tylko sobie prawami idiomu artystycznego.”

fragment wstępu autorstwa dr hab. Łukasza Kiepuszewskiego do katalogu wystawy malarstwa i rysunków w BWA w Pile, w 2006 r. Czytaj dalej Jan Pręgowski – Rysunki