Jan Pręgowski – Rysunki

„Zasada sztuki – więcej odnaleźć, aniżeli zostało zgubione”
Elias Canetti

„Narastający rygor języka artystycznego Jana Pręgowskiego powoduje, że coraz większym wyzwaniem staje się opatrzenie tej spoistej twórczości komentarzem słowa. Seria ostatnich rysunków malarza potwierdza w sposób szczególny ten postępujący proces skupienia się na rozwijaniu wewnętrznego, rządzącego się właściwymi tylko sobie prawami idiomu artystycznego.”

fragment wstępu autorstwa dr hab. Łukasza Kiepuszewskiego do katalogu wystawy malarstwa i rysunków w BWA w Pile, w 2006 r.

Jan Pręgowski, studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w Instytucie Artystyczno-Pedagogicznym. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni Prof. Stanisława Borysowskiego w 1974 roku. Od 1977 roku brał udział wystawach środowiskowych, ogólnopolskich malarstwa oraz w wystawach międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą. Jednocześnie miał ponad 60 wystaw indywidualnych w galeriach krajowych i za granicą.